Güncel

Sinema ve Yönetmen(ler)[*]

Temel Demirer kullanıcısının resmi

Sinema…
1895 Aralık’ının son günleri... Her şey fotoğraf malzemesi üretimi yapan Lyon’lu Antoine Lumière’in, Boulevard des Italiens’teki Robert Houdin Tiyatrosu’nda yaptığı hokkabazlık ve gözbağcılık gösterileri ile büyük ilgi toplayan Georges Méliès’nin tiyatrodaki çalışma odasının kapısını vurmasıyla başlar.

Çağdaş Ulusalcılık Nedir?

Cemal Zöngür kullanıcısının resmi

Özellikle Ortadoğu’da yüzyıllardır din, mezhep, ırk, sınır, çıkar ve siyasi çatışmaların hız kesmeden devam etmesi, bölge devletlerinin çağdaş ulusalcılıktan ne kadar uzak olduklarını kanıtlamaya yetmektedir.
Belirtilen mantık çerçevesinde bölgede egemen olan her ırk, din ve siyasi yapı, diğerlerini sürekli baskı ve zulüm altında ezmeleri neticesinde, yaşanan çatışma ve olaylar, artık eski yapay ulusalcı devletlerin daha fazla ileri gidemeyeceklerini göstermiştir.

Binali Bozkurt Veda Töreni

Edebiyat Bahcesi kullanıcısının resmi

11 Ekim 2017, Waldfriedhof Ratingen
 
 
Sevgili Senem Hanım,
Sevgili Bozkurt Ailesi,
Binali Bozkurt’un sevgili evlatları,
Ve Sevgili Canlar,
 
Sevgili Binali Bozkurt’u bu gün sonsuzluğa uğurluyoruz.
Bu dünya gelimli gidimli dünya!
Ölüme yok çare!
Her ölüm erkendir, Binali Abi’nin ölümü de çok erken oldu!

Kapitalizm ve Tarım(ımız)[*]

Temel Demirer kullanıcısının resmi

avcılığın yerini
çiftçiliğin almasıdır.”[1]
 
Tarım, yerleşik toplumun çekirdeği veya insan(lık) tarihinde avcılık ve toplayıcılık döneminden sonraki aşamayken; David Rockefeller’in de, “Dünyayı yönetecek güç elinde tarımı tutmak zorunda. Önümüzdeki yüzyıl tarımı kontrol edenin olacak,” notunu düşmeden edemediğidir.

Kapitalizmin yarattığı tablo mu dediniz?

Temel Demirer kullanıcısının resmi

ya sen ya da bendir.
İkimiz birden değil.”[1]
 
Kapitalizm, parıltılı bir çöp yığını hâline getirdiği yerkürede; yaşa(tıl)dığımız “karmaşık” gerçekliği, “basitçe” ifade etmemizi, anlamamızı sağlayan bir felakettir.
Günümüzün en korkunç gerçekliğidir![2]
Komutan Yardımcısı Marcos, “Düşmanın birçok yüzü vardır, ama tek bir ismi var; kapitalizm,” uyarısına konu olan “İleri bir korsanlık sistemidir,” Thorstein Veblen’in saptamasındaki üzere!
 
I) KISA BİR ÇERÇEVE
 

Öğrenci hareketinin toplumsal mücadeledeki yeri ve rolü

Temel Demirer kullanıcısının resmi

 
 
I.1) “TOPLUMSAL MUHALEFET” DEYİNCE
 
I.2) “OLMAZSA OLMAZ”LAR
 
I.3) PRATİK VEYA ROL(ÜMÜZ), POZİSYON(UMUZ)
 
I.4) ÖĞRENCİ GENÇLİK
 
 
II) SOMUT GERÇEK(LER)
 
II.1) GENÇLİĞİ(MİZİ)N BUGÜNÜ
 
II.2) BİR ŞEYLER DAHA!
 
 
III) BU TABLODA GENÇLİK!
 
 
IV) “İYİ DE NASIL” MI?
 
 

Hayat(lar)ımıza Dokunmuş Bir Müzisyen: Attila Özdemiroğlu[*]

Temel Demirer kullanıcısının resmi

daha çok müzik var.”[1]
 
Attila Özdemiroğlu... Türkiye müzik ve sinema tarihiyle bütünleşmiş bir ömür... Gezi Direnişi’nde de vardı, sansüre karşı mücadelede de... Müziğin insanlık için ortak bir dil olduğunu her fırsatta söylerdi ve kavgasıyla da hep yanımızdaydı

Bir iktidar aracı olarak korku[*]

Sibel Özbudun kullanıcısının resmi

yoktu ortalıkta
Her şey naylondandı o kadar…”[1]
 
Aslında, hep vardı… Tarihi, olasıdır ki insanlık tarihinden eskilere dayanır. Hatta kendini koruma/savunma refleksine temel olduğundan, en azından memeli hayvanlar (ama belki de omurgalılar, kıkırdaklılar… hava ve deniz hayvanları) için türü sürdürmeye yarayan yararlı bir içgüdü olduğu da söylenebilir. Kara ve deniz hayvanlarının çoğu ve de kanatlılar kendi türleri için tehdit oluşturan başka hayvanlardan korkarak kaçarlar…

Sayfalar

Güncel beslemesine abone olun.