Makaleler

Soyut ve Somut Düşünsel Yaşam Üzerine

Cemal Zöngür kullanıcısının resmi

Soyut Düşünce Biçimi: Varlığı hiçbir şekilde kanıtlanmayan, ancak her ifadesi ütopyaya ve hikâye söylencelerinden ibaret olan yaşam bilincidir.
Somut Düşünce Biçimi ise: Gözle görülen ve varlığı kesin kaynaklarla realiteye dayanan bilinç ve yaşam demektir.
İnsan yaşamında mevcut olan bu iki temel düşünme yeteneği, insanın dünya yüzünde var olduktan en az 12 milyon yıl sonra oluştuğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumdadır. Bu yaşamın hangi aşamalardan geçerek günümüzdeki konumu aldığını daha iyi anlamak için, kısa bir tarihsel inceleme yapmak yeterli olacaktır.

AKP’nin Eğitim Sistem mi Dediniz?[1]

Sibel Özbudun kullanıcısının resmi

öğrenmek isteyenlerin önünde engeldir.”[2]

 

Geçen gün padişahın biri - rüyasında görmüş olmalı- “TEOG kaldırıla” buyurdu… Eğitimden sorumlu vezir, o saat çalışmaları başlattığını açıkladı. Hiç kimse nasıl olacağını bilmiyordu, ama 2018 yılında temel öğretimden orta öğretime, başka bir sistemle geçilecekti… İstim arkadan geliyordu nasıl olsa… Üstelik de TEOG’u kendilerinin getirmiş olmasının hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktu. “Reis” öyle münasip görmüştü, o kadar…

Kavram Karışıklığı ve Toplumsal Gerileme

Cemal Zöngür kullanıcısının resmi

İnsanın duygularına hitap eden kelimelerin içerik genişliği ya da darlığı, toplumların sosyal yapılarına göre şekillense de, ilk var oluşlarında daha çok idealist soyut düşüncenin etkisi görülmektedir.
Metafizik soyut düşünce yapısını aşamayan toplumların dil ve kelimeler kavramı, hâlâ bu ilim çerçevesinde kalmış olup, yeni çağ ve gelişmeler karşısında her zaman büyük bir karmaşayı yaşamaktadır.

Sayfalar

Makaleler beslemesine abone olun.