Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

Necmettin Yalçınkaya kullanıcısının resmi
Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca, alt-lık, al-dı. Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar: bir-lik, sev-mek, Türk-çe, Kork-maz.

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram.

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir, fakat heceler bölüne*mez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş-

yalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu-

na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa'daki çocukluğunun geçti-

ği babaevini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı.(Ömer Seyfettin)Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu.Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:.................................................. .................................................. ....... u-çurtma değil,.................................................. .................................................. ..uçurt-ma;.................................................. ................................................ müdafa-a değil,.................................................. .................................................. . müda-faa;Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kul*lanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz................................................... ................................................. Edirne'nin..................................................... ................................................ Ankara'dan..................................................... .................................................. . 1996'da...Kaynak:TDK

Kısaltmalar

Formularbeginn

Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:1. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD (Amerika Birleşik Devletleri); KB (Kutadgu Bilig); TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü), TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D (doğu), G (güney), K (kuzey); GB (güneybatı), GD (güneydoğu), KB (kuzeybatı), KD (kuzeydoğu).Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi).Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.2. Element ve ölçülerin uluslararası kısaltmaları kabul edilmiştir: C (karbon), Ca (kalsiyum), Fe (demir); m (metre), mm (milimetre), cm (santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), m² (metre kare), cm² (santimetre kare).3. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: Alm. (Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi), Güniz Sok. (Güniz Sokağı), Prof. (Profesör), Dr. (Doktor), Av. (Avukat), Alb. (Albay), Gen. (General); is. (isim), sf. (sıfat), hzl. (hazırlayan), çev. (çeviren), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), kim. (kimya).* * *

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm'yi, kg'dan, mm'den, YKr’un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısalt*manın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT'ye, TDK’den, THY'de, TRT'den, YTL’nin. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN'da, BOTAŞ'ın, NATO'dan, UNESCO'ya.Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kı*saltmalarda ek, noktadan sonra ve kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır: Alm.dan, İng.yi, vb.leri.Tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman oku*nuşta tonsuz ses tonlulaştırılmaz: AGİK'in (AGİĞ'in değil), CMUK'un (CMUĞ'un değil), RTÜK'e (RTÜĞ'e değil), TÜBİTAK'ın (TÜBİTAĞ'ın değil).Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k'nin yumuşatılması normaldir: ÇUKOBİRLİK'e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE), FİSKOBİRLİK'in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN).KISALTMALAR DİZİNİA

AlayAA

Anadolu AjansıAAFSE

Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (Allied Air Forces Southern Europe)AAM

Atatürk Araştırma MerkeziAB

Avrupa BirliğiABD

Amerika Birleşik DevletleriABS

Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)ADSL

Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)AET

Avrupa Ekonomik TopluluğuAFP

Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)Age

Adı geçen eserAGİK

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği KonferansıAGİT

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatıagm.

Adı geçen makaleagy.

Adı geçen yayınAI

Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)AID

Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency for International Development)AIDS

Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)AİHM

Avrupa İnsan Hakları MahkemesiAİHS

Avrupa İnsan Hakları SözleşmesiAK

Avrupa KonseyiAKBİL

Akıllı biletAKDTYK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek KurumuAKM

Atatürk Kültür MerkeziAKPM

Avrupa Konseyi Parlamenterler MeclisiAKUT

Arama Kurtarma TeşkilatıAlb.

AlbayAlm.

Almancaanat.

Anatomiant.

AntropolojiAO

Anonim ortaklıkAOÇ

Atatürk Orman ÇiftliğiAÖF

Açıköğretim FakültesiAP

ABD Haber Ajansı (Associated Press)APS

Acele Posta ServisiApt.

Apartman, apartmanıAr.

ArapçaARGE

Araştırma geliştirmeArş. Gör.

Araştırma Görevlisiark.

ArkeolojiAs.

Asker, askerî, askerlikAsb.

AstsubayASELSAN

Askerî Elektronik SanayiiAs. İz.

Askerî İnzibatASKİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresiASO

Ankara Sanayi OdasıAST

Ankara Sanat Tiyatrosuastr.

Astronomiastrol.

Astroloji

Anonim şirketAŞTİ

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesiAT

Avrupa TopluluğuAtğm.

Asteğmenatm.

AtmosferATO

Ankara Ticaret Odası

Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk ÜniversitesiAv.

AvukatB

Batı, bayBAE

Birleşik Arap Emirlikleribağ.

BağlaçBAĞ-KUR

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar KurumuBBC

İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)BCG

Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)Bçvş.

BaşçavuşBDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme KuruluBDT

Bağımsız Devletler TopluluğuBE

Büyükelçibelgeç

Belgegeçer (faks)bitb.

Bitki bilimibiy.

Biyolojibk.

BakınızBl.

Bölükbl.

BilişimBM

Birleşmiş MilletlerBn.

BayanBnb.

Binbaşıbot.

BotanikBOTAŞ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim ŞirketiBöl.

Bölümbs.

Baskı, basımBşk.

Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığıBUE

Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)Bul.

Bulvar, bulvarıBulg.

Bulgarca

Boğaziçi ÜniversitesiC

CiltCad.

Cadde, caddesiCAEC

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)cal

KaloriCAO

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)CC

Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)CD

Kordiplomatik (Corps Diplomatique)CDH

Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)CE

Avrupa Konseyi (Council of Europe)CENTO

Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)CIA

ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)CIF

Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)CIOS

Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)CIP

Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslimCIP

Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)cm

SantimetreCMUK

Ceza Muhakemeleri Usulü KanunuCNRS

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifique)coğ.

CoğrafyaCOMECON

Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)cos

KosinüsCSO

Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıCum. Bşk.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı

Cumhuriyet ÜniversitesiÇAYKUR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüçev.

ÇevirenÇS

Çimento SanayisiÇUKOBİRLİK

Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiÇÜ

Çankaya Üniversitesi, Çukurova ÜniversitesiÇvş.

ÇavuşD

Doğudal

Dekalitredam

DekametreDAP

Doğu Anadolu Projesidb.

Dil bilimidbl.

Dil bilgisiDDT

Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)DDY

Devlet Deniz YollarıDEÜ

Dokuz Eylül Üniversitesidg

DesigramDGM

Devlet Güvenlik MahkemesiDGS

Dikey Geçiş SınavıDHMİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesiDİE

Devlet İstatistik Enstitüsüdk.

Dakikadl

DesilitreDLH

Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğüdm

DesimetreDMO

Devlet Malzeme OfisiDNA

Deoksirübo nükleik asitDoç.

Doçentdoğ.

Doğum tarihiDPT

Devlet Planlama TeşkilatıDr.

Doktordrl.

DerleyenDSİ

Devlet Su İşleriDSÖ

Dünya Sağlık ÖrgütüDT

Devlet TiyatrolarıDTCF

Dil ve Tarih-Coğrafya FakültesiDTÖ

Dünya Ticaret Örgütü

Dicle ÜniversitesiDz. Kuv.

Deniz KuvvetleriDz. Kuv. K.

Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığıdzl.

Düzenleyen

EAC

Avrupa İş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)EAT

Eski Anadolu TürkçesiEBU

Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union)Ecz.

Eczacıed.

Edebiyat, editörEEG

Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)EFT

Elektronik fon transferiEFTA

Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği (European Free Trade Area/Association)EGO

Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)EİEİ

Elektrik İşleri Etüt İdaresiEKG

Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)ekon.

EkonomiEMG

Kas akım grafiği (Electromyographie)EMK

Elektromotor kuvvetEns.

Enstitü, enstitüsüEPA

Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme KuruluERDEMİR

Ereğli Demir Çelik FabrikalarıErm.

ErmeniceESA

Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)ESHOT

Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)ET

Eski Türkçe

Ege ÜniversitesiF

Fiyat, fiyatıf.

FiilFak.

FakülteFAO

BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization)Far.

FarsçaFBI

ABD Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)fel.

FelsefeFIBA

Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)FIDE

Uluslararası Satranç Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)FIFA

Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)FILA

Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)FIR

Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)fil.

Filoloji, filolojisiFİSKOBİRLİK

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğifiz.

Fizikfizy.

FizyolojiFKB

Fizik, kimya, biyolojiFM

Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)Fr.

Fransızca

Fırat ÜniversitesiG

Güneyg

GramGAP

Güneydoğu Anadolu ProjesiGATA

Gülhane Askerî Tıp AkademisiGAZÜ

Gaziantep ÜniversitesiGB

Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte)GB

GüneybatıGB

Gümrük BirliğiGD

GüneydoğuGen.

Generalgeom.

Geometrign.

GenelGnkur.

GenelkurmayGOÜ

Gazi Osmanpaşa ÜniversitesiGön.

Gönderengr.

GramerGrt

GrostonGSM

Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)GSMH

Gayrisafi millî hasılaGSYH

Gayrisafi yurt içi hasıla

Gazi ÜniversitesiH

HicriHA

Harp AkademisiHABITAT

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)HAVAŞ

Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel MüdürlüğüHDD

Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)hek.

Hekimlik, hekim, hekimiHIV

AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)hl

Hektolitrehlk.

Halk ağzıhm

HektometreHMUK

Hukuk Muhakemeleri Usulü KanunuHO

Harp OkuluHst.

Hastane, hastanesiHs. Uzm.

Hesap Uzmanıhuk.

Hukuk

Hacettepe ÜniversitesiHv. Kuv.

Hava KuvvetleriHv. Kuv. K.

Hava Kuvvetleri Komutanı, KomutanlığıHz.

HazretHz.

Hizmet, hizmettehzl.

HazırlayanHz. öz.

Hizmete özelIAAF

Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur Athletic Federation)IAEA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency)IATA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)ICAO

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)ICJ

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)ICRC

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)IDA

Uluslararası Kalkınma Bankası (International Development Association)IDB

İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)ILO

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labor Organization)IMF

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)INTERPOL

Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)IOC

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)IPI

Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute)IRO

Uluslararası Mülteci Teşkilatı (International Refugee Organization)ISBN

Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)ISMN

Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)ISO

Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization)ISSN

Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)ITO

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)İbr.

İbraniceİETT

İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesiİKÖ

İslam Konferansı ÖrgütüİMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasıİng.

İngilizceis.

İsimİSDEMİR

İskenderun Demir Çelik FabrikalarıİSKİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresiİSO

İstanbul Sanayi Odasıİsp.

İspanyolcaİŞKUR

Türkiye İş Kurumuişl.

İşleyenİŞOT

İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminaliİt.

İtalyancaİTB

İstanbul Ticaret BorsasıİTO

İstanbul Ticaret OdasıİTÜ

İstanbul Teknik ÜniversitesiİÜ

İstanbul ÜniversitesiİZTB

İzmir Ticaret BorsasıİZTO

İzmir Ticaret OdasıJ

JandarmaJAL

Japon Hava Yolları (Japan Airlines)Jap.

Japoncajeol.

JeolojiJGK

Jandarma Genel KomutanlığıK

KuzeyK

Komutan, komutanlığıKARDEMİR

Karabük Demir Çelik FabrikalarıKB

KuzeybatıKBB

Kulak, Burun, BoğazKD

KuzeydoğuKDV

Katma değer vergisiKEİ

Karadeniz Ekonomik İş Birliğikg

KilogramKGB

Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)KHK

Kanun hükmünde kararnameKİK

Kamu İhale Kurumukim.

KimyaKİT

Kamu İktisadi TeşekkülüKKK

Kara Kuvvetleri KomutanlığıKKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetikm

KilometreKMS

Kurumlar İçi Merkezî Eleme SınavıKOBİ

Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletmeKOİ

Kamu Ortaklığı İdaresikoor.

KoordinasyonKor.

KolorduKora.

KoramiralKorg.

KorgeneralKOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi BaşkanlığıKPDS

Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavıkrş.

KarşılaştırınızKTÜ

Karadeniz Teknik ÜniversitesiKur.

KurmayKur. Bşk.

Kurmay Başkanı, Başkanlığı

Kırıkkale Üniversitesil

LitreLat.

LatinceLCV

Lütfen cevap verinizLES

Lisansüstü Eğitim Giriş SınavıLİBOR

Londra bankaları gecelik faiz oranıLP

Uzunçalar (Long play)LPG

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)Ltd.

LimitetM

Miladim

MetreMac.

MacarcaMah.

Mahalle, mahallesiMah.

Mahkeme, mahkemesiman.

Mantıkmat.

MatematikMB

Bilgisayarda bellek birimi (Megabyte)Md.

Müdür, müdürlük, müdürlüğüMEB

Millî Eğitim Bakanlığımec.

MecazMGK

Millî Güvenlik Kurulumim.

Mimarlıkmin.

MineralojiMİT

Millî İstihbarat TeşkilatıMK

Medeni KanunMKE

Makine ve Kimya Endüstrisi KurumuMKS

Metre-Kilogram-SaatMKYK

Merkez Karar Yönetim Kurulumm

MilimetreMOSSAD

İsrail Gizli Haber Alma Örgütü

Milattan önceMPİ

Millî Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüMPM

Millî Prodüktivite MerkeziMS

Milattan sonraMSÜ

Mimar Sinan ÜniversitesiMTA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Marmara Üniversitesi, Muğla ÜniversitesiMüh.

Mühendis, mühendisi, mühendislikMür.

Müracaatmüz.

MYK

Merkez Yönetim KuruluNASA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)NATO

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)NOTAM

Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)Nö.

Nöbet, nöbetçiNö. Sb.

Nöbetçi subayıNu.

NumaraOAPEC

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri ÖrgütüODTÜ

Orta Doğu Teknik ÜniversitesiOECD

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development)Okt.

OkutmanOnb.

OnbaşıOPEC

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (Organization of Petroleum Exporting Countries)Opr.

OperatörOr.

OrduOra.

OramiralOrd.

OrdinaryüsOrg.

OrgeneralOrt.

Ortaklık, ortakları, ortaklığıOSB

Organize Sanayi BölgesiOsm. T.

Osmanlı TürkçesiOYAK

Ordu Yardımlaşma KurumuÖİB

Özelleştirme İdaresi Başkanlığıöl.

Ölüm tarihiör.

ÖrnekÖSS

Öğrenci Seçme SınavıÖSYM

Öğrenci Seçme Yerleştirme MerkeziÖTV

Özel tüketim vergisiÖYK

Özelleştirme Yüksek KuruluÖYS

Öğrenci Yerleştirme Sınavıöz.

Özelped.

PedagojiPEN

Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)PETKİM

Petrokimya Endüstrisi Genel MüdürlüğüPK

Posta kutusuPO

Petrol OfisiPOAŞ

Petrol Ofisi Anonim ŞirketiPort.

PortekizceProf.

Profesörpsikol.

PsikolojiPTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel MüdürlüğüRAM

Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)RC

Kızılhaç (Red Cross)RCD

Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği (Regional Cooperation for Development)RNA

Ribo nükleik asitROM

Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)Ro-Ro

Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)RTÜK

Radyo ve Televizyon Üst KuruluRum.

RumenceRus.

RusçaS

Sayıs.

Sayfasa.

SaatSALT

Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Strategic Arms Limitation Talks)SAS

Su Altı Savunma (Komandoları)SAT

Su Altı Taarruz (Komandoları)Sb.

SubaySBF

Siyasal Bilgiler FakültesiSEK

Süt Endüstrisi Kurumu AŞSEKA

Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumusf.

SıfatSHÇEK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme KurumuSKT

Son kullanma tarihiSl.

SlavcaSn.

Sayınsn.

Saniyesnt.

SantralSok.

Sokaksos.

SosyolojiSOS

Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)sp.

SporSPK

Sermaye Piyasası KuruluSSCB

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri BirliğiSSK

Sosyal Sigortalar KurumuSTK

Sivil Toplum KuruluşuSTÖ

Sivil Toplum Örgütü

Selçuk ÜniversitesiŞ

ŞirketŞb.

ŞubeT.

Türkçet

TonTAEK

Türkiye Atom Enerjisi KurumuTAI

Türk Havacılık Sanayii (Turkish Aerospace Industry)TAO

Türk Anonim Ortaklığıtar.

TarihTARİŞ

Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiTASS

Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)TAŞ

Türk Anonim ŞirketiTb.

TaburTBB

Türkiye Barolar BirliğiTBMM

Türkiye Büyük Millet MeclisiT.C.

Türkiye CumhuriyetiTCDD

Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarıTCK

Türkiye Cumhuriyeti KarayollarıTCK

Türk Ceza KanunuTCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTCZB

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat BankasıTDÇİ

Türkiye Demir Çelik İşletmeleriTDİ

Türkiye Denizcilik İşletmeleriTDK

Türk Dil KurumuTEAŞ

Türkiye Elektrik Üretim AŞTEDAŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ŞirketiTEFE

Toptan eşya fiyatları endeksiTEİAŞ

Türkiye Elektrik İletim AŞtek.

Teknik, teknolojiTEK

Türkiye Elektrik Kurumutel.

Telefontelg.

TelgrafTEM

Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)TETAŞ

Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt AŞTGC

Türkiye Gazeteciler CemiyetiTGS

Türkiye Gazeteciler SendikasıTğm.

TeğmenTHA

Türk Haberler AjansıTHK

Türk Hava KurumuTHK

Türk Hukuk KurumuTHY

Türk Hava YollarıTIR

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)tic.

TicaretTİGEM

Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüTİKA

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi BaşkanlığıTİM

Türkiye İhracatçılar MerkeziTİSK

Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonutiy.

TiyatroTKAE

Türk Kültürünü Araştırma EnstitüsüTKB

Türk Kadınlar BirliğiTKF

Toplu Konut FonuTKİ

Türkiye Kömür İşletmeleriTL

Türk lirasıtlks.

Telekstls.

TelsizTM

Türk malıTMMOB

Türk Mühendis ve Mimar Odaları BirliğiTMO

Toprak Mahsulleri OfisiTOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTODAİE

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi EnstitüsüTOEFL

Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)TOKİ

Toplu Konut İdaresi BaşkanlığıTop.

TopçuTP

Türk PetrolleriTPAO

Türkiye Petrolleri Anonim OrtaklığıTR

TürkiyeTRT

Türkiye Radyo Televizyon KurumuTSE

Türk Standartları EnstitüsüTSİ

Türkiye saati ileTSK

Türk Silahlı KuvvetleriTT

Türkiye TürkçesiTTB

Türk Tabipleri BirliğiTTOK

Türkiye Turing ve Otomobil KurumuTTKB

Talim ve Terbiye Kurulu BaşkanlığıTTK

Türk Tarih KurumuTug.

TugayTuğa.

TuğamiralTuğg.

TuğgeneralTUS

Tıpta Uzmanlık Sınavı

Trakya ÜniversitesiTÜBA

Türkiye Bilimler AkademisiTÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma KurumuTÜFE

Tüketici fiyatları endeksiTüm.

TümenTüma.

TümamiralTümg.

TümgeneralTÜPRAŞ

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim ŞirketiTÜRDOK

Türkiye Dokümantasyon MerkeziTÜRKSAT

Türk uydusu (Turkish satellite)TÜRSAB

Türkiye Seyahat Acenteleri BirliğiTÜTAV

Türk Tanıtma VakfıTV

TelevizyonTZDK

Türkiye Zirai Donatım KurumuTZOB

Türkiye Ziraat Odaları BirliğiUEFA

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European Football Associations)UFO

Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)UHF

Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)UK

Birleşik Krallık, İngiltere (United Kingdom)UN

Birleşmiş Milletler (United Nations)UNAC

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı (United Nations Aid to Children)UNESCO

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)UNICEF

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund)UNO

Birleşmiş Milletler Teşkilatı (United Nations Organization)UPI

Uluslararası Basın Birliği (United Press International)UPU

Uluslararası Posta Birliği (Universal Postal Union)USA

Amerika Birleşik Devletleri (United States of America)USAŞ

Uçak Sanayi AŞ

Uludağ ÜniversitesiUzm.

UzmanÜ

ÜniversiteÜçvş.

ÜstçavuşÜDS

Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil SınavıÜFE

Üretici fiyatları endeksiünl.

ÜnlemÜtğm.

ÜsteğmenÜT

Üretim tarihivb.

Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibivd.

Ve devamı, ve diğerleriVDMK

Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerVet.

VeterinerVHF

Çok yüksek frekans (Very High Frequency)VIP

Çok önemli kişi (Very Important Person)vs.

Vesairew

Elektrik güç birimi (Watt)WAP

Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim (Wireless Application Protocol)WB

Dünya Bankası (World Bank)WHO

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)WTO

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)Yrd. Doç.

Yardımcı DoçentYay.

Yayını, yayınlarıYb.

YarbayYDS

Yabancı Dil SınavıYd. Sb.

Yedek subayYKr

Yeni kuruşYÖK

Yükseköğretim KuruluYÖS

Yabancı Uyruklu Öğrenci SınavıYSE

Yol, Su, Elektrik Genel MüdürlüğüYSK

Yüksek Seçim KuruluYTL

Yeni Türk lirasıYTÜ

Yıldız Teknik ÜniversitesiYun.

YunancaYURTKUR

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar KurumuY. Mim.

Yüksek mimarY. Müh.

Yüksek mühendisYüzyıl

YYÜ

Yüzüncü Yıl ÜniversitesiYzb.

Yüzbaşızf.

ZarfZF

Ziraat Fakültesizm.

ZamirZMO

Ziraat Mühendisleri Odasızool.

ZoolojiYAZIDA KULLANILAN DİĞER İŞARETLER+ Toplama işareti, artı

- Çıkarma işareti, eksi, kısa çizgi

x Çarpma işareti, çarpı

÷ Bölme işareti, bölü

/ Bölme işareti, bölü, eğik çizgi

: Bölme işareti, bölü, iki nokta

Ö

Karekök işareti

= Eşitlik işareti

% Yüzde işareti

′ Üs işareti

§ Paragraf işareti

∫ Paragraf işareti

./. Çeviriniz

* Kelimeden sonra dipnot işareti; kelimeden önce varsayım işareti

° Derece işareti

¢ Dakika işareti

=> Devam işareti

®

Devam işareti; gönderme işareti

~ Benzerlik, yaklaşıklık, denklik işareti

> Büyük; dil bilgisinde çıkma işareti

< Küçük; dil bilgisinde gelişme işareti

@ Yaklaşık olarak eşit

· Bitti

*** Bölüm sonu işareti

± Eksiği veya fazlası

$ Dolar

€ Avro

@ Kuyruklu a

© Telif hakkına sahip (copyright)

® Telif hakkı alınmış (registered)Kaynak:TDK